Privatumo politika

artūras.lt, teikianti reklamos, rinkos analizės, svetainių kūrimo, grafinio dizaino paslaugas, šia Privatumo politika reglamentuoja kliento asmeninių duomenų kaupimą, tvarkymą ir saugojimą. Taip pat informuoja apie internetinėje svetainėje galimą slapukų naudojimą ir šių veiksmų principus bei tikslus.

Slapukų naudojimas
artūras.lt pasilieka teisę savo internetinėje svetainėje artūras.lt naudoti slapukus – priemones, suteikiančias galimybę atpažinti internetinėje svetainėje jau anksčiau apsilankiusius vartotojus. Slapukai gali būti diegiami bet kuriame įrenginyje, kuriuo naršoma internetinėje svetainėje artūras.lt. Sukaupti duomenys naudojami tik atliekant internetinės svetainės lankomumo statistinę analizę bei siekiant užtikrinti aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę.

Asmens duomenų tvarkymas
artūras.lt nurodo, kad kai kurie asmens duomenys gali būti kaupiami, tvarkomi ir saugomi tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka, nepažeidžiant kliento privatumo ir teisės į asmens duomenų saugumą. Artūras.lt kliento asmens duomenis tvarko griežtai paisydama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir duomenų apsaugos įstatymo, įsipareigoja laikyti konfidencialumo ir šių duomenų neviešinti, nebent kitaip reikalautų teisiniai Lietuvos Respublikos organai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Artūras.lt kliento duomenis kaupia ir saugo paslaugų teikimo tikslais, siekdama užtikrinti jų sklandų atlikimą ir kokybę. Kliento asmens duomenys gali būti naudojami tik su paslaugų teikimu susijusiais tikslais (rengiant sutartis, pateikiant sąskaitas, informuojant ar ruošiant pasiūlymus ir pan.)

Baigiamosios pastabos
Artūras.lt įsipareigoja kliento asmens duomenis tvarkyti sąžiningai, o klientas, pirkdamas iš artūras.lt paslaugas nurodo, kad dėl šios Privatumo politikos pretenzijų neturi.